PLANOWANIE WAKACJI - LISTA
/lista wybranych ofert portalu Magistraly huculskiej/

Planowanie wakacji wybiera oferty portalu Magistraly huculskiej. Na każdej z opcji menu jest przycisk Dodaj, odpowiednio, Usuń z planowania wakacji. W lewej kolumnie, poniżej sekcji Email Newsletter jest nazwa i numer ofert wybranych do planowania wakacji. Kliknij nazwę oferty aby otworzyć stronę oferty. Kliknij na banner "Planowanie wakacji" aby otworzyć okno z wybranymi ofertami. Istnieje możliwość pełnej listy lub zwięzłej, też możliwość drukowania i usunięcia dowolnej oferty.