Magistrala huculska

Magistrala huculska

Magistrala huculska jako unikalny produkt turystyczny została uruchomiona w 2009 roku. Inicjatorzy idei i także jej realizatorzy byli Klub słowackiego hucuła (sł.Slovenský hucul klub) i Zbojská, sp. z o.o. Później włączył się aktywnie jeszcze Zarząd Parku narodowego. Podstawową ideą było zaoferowanie gościom przejażdzką konną w siodłe koników huculskich po obszarze Płaskowyż Murański – Czarny Hron.
Obecnie Magistrala huculska rozrasta się w szerszy kompleks planów i usług: od ratunku hodowli hucułów w Parku narodowym Płaskowyż Murański i utrzymywanie różnorodności biologicznej obszaru, przez typy kształcenia, aż do utworzenia turystycznego klastra produktowego i rozwój trwało stabilnej turystyki. Głównym zagadneniem jednak pozostaje budowanie wysokiej jakości produktu „Wędrówka po Magistrali huculskiej“.

Dlaczego konie i dlaczego hucuł?

Płaskowyż murański i hodowla koni nieodłącznie należą do siebie już od wielu dziesięcioleci. Już w 1950 roku była umieszczona półdzika hodowla koni - hucułów na terenie Veľkiej Lúky pod Zamkiem Murańskim. Na początku był celem ratunek konia huculskiego, póżniej hodowla i produkcja koni odpowiednich do działalności leśnej. W tym celu odbyły się próby skrzyżowania hucuła z tylko częściowym sukcesem, w celu stworzenia rasy odrębniej o nazwie „słowacki koń górski“. Póżniej zaczeło się z hodowlą norika zimnokrwistego i w 1995 roku został uznany za rodowodowu hodowlu koni rasy norik typu murańskiego i w 1997 roku został uznany za rezerwę genetyczną norika typu murańskiego i hodowla chrioniona. Obecnie jest całkowita liczba koni hodowanych około 300 sztuk. Połączenie koni i Płaskowyżu Murańskiego wspiera także dzisiaj już słynne Rodeo Murań, jedno z największych tego typu wydarzeń na Słowacji.
W przeciwległym rogu naszego regionu w miejscowości Sihla nad Czarnym Balogiem w 1999 roku dzięki entuzjastm i miłośnikom koników huculskich została założona organizacja non profit Klub słowackiego hucuła, której priorytetem jest ratunek oraz ochrona hucuła jako wyjątkowej rasy. Dżiś na Sihle można znaleźć stado ponad 40 koni. Co rok jest tutaj organizowana dalsza atrakcyjna i wielka impreza poświęcona koniom – „Parada huculska“
Trzecim powodem jest ponowna tradycja zbójnictwa w przełączy Zbojská między Fabową Halą (sł. Fabova hoľa) i szczytem Klenovský Vepor po drodze łączącej Brezno z Tisovcem. Dosłowne tłumaczenie słowa hucuł z języka rumuńskiego jest „zbójnik“. Poprzez Magistralę huculską chcemy stopniowo autentycznie przedstawić gościom „w siodłe hucuła“ terażniejszość i także prześłość hucuła – zbójnika i również samego zbójnictwa na obszarze Płaskowyż Murański – Czarny Hron.


logo hucul logo Narodny park logo Muranska planina logo Vydra logo Salas Zbojska logo Klaster Horehronie
logo regionalny operacny program logo europska unia
Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu
rozwoju
„Inwestujemy w waszą przyszłość“

Ta strona została zrealizowana w ramach projektu „Magistrala hucułska – klaster ruchu turystycznego na powierzchni Płaskowyż Murański – Czarny Balog“ pod patronatem gminy Czarny Balog | Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Liczba podejść: 89048
Copyright © Magistrala huculska 2012, wszelkie prawa zastrzeżone
Deklaracja dostępności | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o.