26. 9. 2021 ............................................................................. Huculská magistrála má aktuálne 36 kilometrov trás

projekt klaster CR

logo Huculská Magistrála
HUCULSKÁ MAGISTRÁLA
- klaster cestovného ruchu na území Muránska planina – Čierny Hron

Obec Čierny Balog ako zastrešujúca organizácia ostatných subjektov v cestovnom ruchu realizuje projekt Huculská magistrála – klaster cestovného ruchu na území Muránska planina – Čierny Hron. Cieľom projektu je vybudovanie klastra cestovného ruchu a podpora rozvoja územia v oblasti cestovného ruchu. Aktivity projektu pozostávajú z pracovných stretnutí, výjazdových seminárov, vzdelávaní a vzájomného sieťovania. Bude vypracovaná Marketingová stratégia CR a grafická vizualizácia Huculskej magistrály a celého územia. Súčasťou projektu je aj Propagácia územia formou rôznych propagačných a informačných výstupov (mapa územia prezentačné a informačné materiály v tlačenej aj elektronickej forme, webový portál, organizácia prezentačných akcií v území). V rámci projektu už bola vybudovaná nová internetová stránka www.huculskamagistrala.sk, bol vydaná informačný materiál, propagačný materiál a turistická mapa. Tieto nájdete vo všetkých turistických informačných kanceláriách na okolí, ako aj na organizvaných podujatiach v rámci projektu v stánku Partnerstva Muránska planina-Čierny Hron.Logo EU

Rregionálny operačný program - logo


Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„Investícia do vašej budúcnosti“

logo regionalny operacny program logo europska unia
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Stránka bola realizovaná v rámci projektu „Huculská magistrála – klaster cestovného ruchu na území Muránska planina – Čierny Balog“ pod záštitou obce Čierny Balog
Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
Počet prístupov: 960641
Copyright © Huculská magistrála 2012, všetky práva vyhradené.
Vyhlásenie o prístupnosti | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o.