26. 9. 2021 ............................................................................. Huculská magistrála má aktuálne 36 kilometrov trás

Ocenenie našim členom za rozvoj vidieka

Predseda BB SK ocenil 10 rokov práce pre vidiek.

Súčasnosť a perspektívy vidieka v našom krajiV areáli Strednej odbornej školy pod Bánošom v Banskej Bystrici sa koncom posledného aprílového týždňa konalo prvé „Otváranie Bánoša - Oslavy jari v banskobystrickom kraji“. Oslavy jari zahájila slávnostná Členská schôdza Vidieckeho parlamentu banskobystrického kraja pri príležitosti 10 výročia jeho založenia.

„Súčasnosť a perspektívy vidieka v našom kraji“ bol názov krajskej konferencie, ktorú v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom zorganizovalo regionálne pracovisko Národnej siete vidieka pre banskobystrický kraj. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia organizácií podporujúcich rozvoj vidieka, malí aj veľkí farmári, študenti a pedagógovia SOŠ pod Bánošom. Konferencia bola ukončená slávnostnou vidieckou večerou, na ktorej predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka odovzdal trinásť ocenení za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj vidieka v banskobystrickom kraji. Obzvlášť vyzdvihol prácu Ing. Arch. Petra Rusnáka ako lídra vidieckeho hnutia v našom regióne. Ocenenia za rozvoj vidieka si z rúk predsedu BBSK prevzali: Ing. Elena Jankovičová z OZ Podpoľanie, Elenka Kubaliaková a Ing. Miroslava Kubaliaková z Miestnej akčnej skupiny Malohont, Ing. František Ďurčenka a Ing. Arch. Anna Kršáková zo Spolku pre obnovu dediny, Mgr. Irena Milecová z Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron, PhDr. Igor Pašmík zo Združenia pre rozvoj vidieka, Ing. Arch. Iveta Kavčáková z Banskobystrického geomontánneho parku, Ing. Martina Kukučková z Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, Mgr. Alena Ciglanová a Janka Bačíková zo Zlatej cesty a Ľubomír Šesták z MAS Hučava a Severné Podpoľanie. Poďakovanie patrí nielen oceneným zástupcom, ale aj starostom malých obcí, malým a stredným farmárom, členom vidieckych verejno-súkromných partnerstiev a mnohým ďalším aktivistom pôsobiacim na našom banskobystrickom vidieku.


Prezentácia Huculskej magistrály na seminári Green Mountain2013_Ocenenie_rozvoj_vidieka_001 2013_Ocenenie_rozvoj_vidieka_002 2013_Ocenenie_rozvoj_vidieka_003 2013_Ocenenie_rozvoj_vidieka_005 2013_Ocenenie_rozvoj_vidieka_006 2013_Ocenenie_rozvoj_vidieka_007 2013_Ocenenie_rozvoj_vidieka_008 2013_Ocenenie_rozvoj_vidieka_009 2013_Ocenenie_rozvoj_vidieka_010

logo regionalny operacny program logo europska unia
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Stránka bola realizovaná v rámci projektu „Huculská magistrála – klaster cestovného ruchu na území Muránska planina – Čierny Balog“ pod záštitou obce Čierny Balog
Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
Počet prístupov: 960717
Copyright © Huculská magistrála 2012, všetky práva vyhradené.
Vyhlásenie o prístupnosti | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o.