26. 9. 2021 ............................................................................. Huculská magistrála má aktuálne 36 kilometrov trás

Klaster Huculská magistrála

Zámer vybudovania klastra a ucelenej produktovej destinácie CR na území Muránska planina – Čierny Hron máme už takmer 10 rokov. V predchádzajúcich variantoch sme uvažovali s využitím iných produktov ako ťažiskových pre rozvoj územia. Pôvodne sme pripravovali ako projekt „Historické železnice“ - prepojenie Čiernohronskej železničky s Ozubnicovou železnicou P.Polhora - Tisovec.

Tento zámer bol a je brzdený zdĺhavou a finančne náročnou opravou technického vybavenia najmä ozubnicovej železnice a jeho nevýhodou je, že geograficky neprepája celé územie. Ďalšími možnosťami bolo využitie historických tradícií, ako je napríklad ťažba a spracovanie rúd, alebo ovčiarstvo. Keďže však Muránska planina a Čierny Hron sú už dlhé roky synonymom polodivokého chovu koní a chovu huculov, pričom v posledných rokoch sa aktívne začala rozvíjať táto atraktivita, rozhodli sme sa pre kľúčový produkt – Huculskú magistrálu. Tradícia chovu huculov a putovanie v sedle je základ vybudovania nového produktového klastra Huculská magistrála.

Budovanie klastra plánujeme realizovať v rokoch 2012 - 2015 ako súčasť projektu "Huculská magistrála" - klaster cestovného ruchu na území Muránska planina - Čierny Hron podporeného v rámci Regionálneho operačného programu, Opatrenie 3.2. Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu - neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu.

Od roku 2014 preberá úlohu zastrešenia Huculskej magistrály občianske združenie Huculská magistrála“
logo regionalny operacny program logo europska unia
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Stránka bola realizovaná v rámci projektu „Huculská magistrála – klaster cestovného ruchu na území Muránska planina – Čierny Balog“ pod záštitou obce Čierny Balog
Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
Počet prístupov: 960695
Copyright © Huculská magistrála 2012, všetky práva vyhradené.
Vyhlásenie o prístupnosti | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o.