27. 1. 2021 ............................................................................. Huculská magistrála má aktuálne 36 kilometrov trás
E-mail newsletter
Prihláste sa na automatický odber noviniek

fotogaleria


videogaleria
planovac

Turistika

Turistika

Turistika v malebnej prírode Muránskej planiny

| | celoročná
Horehronie, Muránska planina |
|

turistika
cyklistika
planovac+planovac
planovac-planovac

V oblasti národného parku Muránska planina sa môžte vydať na turistiku aj po štyroch náučných chodníkoch: Náučný chodník zbojníka Surovca, Náučný chodník na Tisovský hrad, Náučný chodník na Muránsky hrad a Náučný chodník Tŕstie.

Náučný chodník zbojníka Surovca

Navštívte náučný zbojnícky chodník legendárneho tisovského zbojníka Jakuba Surovca a jeho zbojníckej družiny, ktorí unikali panským žandárom zo sedla Zbojská ťažko prístupnou Čertovou dolinou. Chodník je jednosmerný (vystupuje sa roklinou zdola nahor), východzí bod je pri informačnom centre v Zbojníckom sedle a pokračuje súbežne s červeno vyznačenou Rudnou magistrálou smerom na Remetisko, kde opúšťa Rudnú magistrálu a pokračuje cez dolinku Makovo koryto popod železničný viadukt Čertov most smerom k ústiu Čertovej doliny. Pri putovaní Rudnou magistrálou od západu na východ je možné odbočiť na chodník už na Remetisku. Po krátkom vybočení k Čertovej jaskyni a prekonaní tiesňavy Čertova dolina sa náučná trasa vracia späť na Zbojnícky dvor cez lúky Pacherky a salaš v Galičke.

Trasa je značená zeleno-bielou značkou náučného chodníka a jeho dĺžka je 4,7 km s prevýšením 268 metrov. Čas potrebný pre prechod náučného chodníka sú 3 hodiny v pevnej obuvi, lebo časť trasy vedie po skalách rokliny, kde je mokro a šmykľavo, pretože tiesňava je sprístupnená prírode blízkou formou bez veľkých zásahov do terénu (bez osadenia stúpačiek a kovových rebríkov). A z tohto dôvodu nenájdete v doline vydláždený chodník a ani pohodlnú cestičku. Trasa je vedená skalnatým korytom Čertovho potoka po balvanoch a štrku, kde treba podľa vlastného uváženia preskakovať z jedného brehu na druhý bez možnosti prechodu lávkami. Drevenými rebríkmi sú zaistené len tri miesta, kde sa prekonáva skalný prah (s vodopádmi).

Na trase NCH sa nachádzajú tieto zastávky:
Zbojnícky dvor (Salaš Zbojská) - štartovací bod trasy,
Remetisko (povesť o mníchovi),
Jaskyňa v Remete,
Rizňa - drevený žľab na spúšťanie dreva,
Zázračná studnička,
Makovo koryto - panel o poľovníctve,
Makovo koryto - panel o lesníctve,
Masarykova cesta (cestný priepust popod teleso štátnej cesty "tunel"),
Čertov viadukt - panel o ozubnicovej trati Pohronská Polhora - Tisovec,
Vyvieračka - ústie Čertovej doliny (upravená studnička),
Zbojnícka jaskyňa - Čertova jaskyňa,
Čertova dolina (Zbojnícky vodopád, úžina Surovcov stisk, Malý vodopád, hate, úžina Posledná barikáda),
Pacherka - panel o ovčiarstve a zbojníkoch,
Galička - pravý karpatský salaš (koliba) s bačom, valachmi a ovečkami v košiari,
Zbojnícky dvor (Salaš Zbojská) - cieľový bod náučného chodníka

Náučný chodník K Muránskemu hradu

Okres: Revúca
Chránené územie: NP Muránska planina, NPR Cigánka
Východisko: Muránska Huta, Muráň, Veľká Lúka
Dĺžka: 2km, prevýšenie: 35m, čas prechodu: 1hod
Nadväznosť na turistický chodník: priebeh trasy NCH je totožný s modrou značkou, neskôr aj s červenou značkou. Možnosť vrátiť sa do východiskového bodu na Veľkej Lúke, prípadne od chaty pod hradom prejsť po červenej značke do Muráňa alebo po žlatej na Prednú horu
Prístup k NCH: SAD Muránska Huta, ŽSR, SAV Muráň

Názvy informačných panelov
NP Muránska planina
SNP
Živočíšstvo
Rastlinstvo
Lesné spoločenstvá
Muránsky hrad (malý okruh okolo hradu s označenými hlavnými alebo zachovalejšími objektmi)
Škrapy
Geomorfológia Muránskej planiny

Náučný chodník Tŕstie

Chodník spája mesto Tisovec s hlavný hrebeňom a vrcholom Tŕstia (1120, 9 m. n m.). Tŕstie patrí do najrozsiahlejšieho pohoria regiónu - Slovenského rudohoria.
Chodník kopíruje žlto značkovanú 6 kilometrovú turistickú trasu na Tŕstie, začínajúcu pri turistickom smerovníku. Ten sa nachádza vedľa orientačnej mapy mesta medzi evanjelickým kostolom a mestským úradom. Náučný chodník končí pri chate na Tŕstí.
Názvy informačných panelov
Tisovec, autobusové nástupište: Náučný chodník Tŕstie – základné údaje o chodníku
Studnička v Čiernej hore: Život vody a lesa
Pavlovka: Lúky, pasienky a premeny krajiny
Pomník Václava Vraného: Botanik Václav Vraný
Chata na Tŕstí: História turistiky v Tisovci

Náučný chodník na Hradovú

Náučný chodník Hradová začína pri informačnom bode, ktorý tvorí prístrešok nachádzajúci sa neďaleko centra mesta Tisovec. Kopíruje turistický chodník, je 3,12 km dlhý s prevýšením 475m a na trase sa nachádza deväť náučných tabúľ.

Tisovská Hradová (887 m n. m.) predstavuje jednu z najvýraznejších dominánt okolia mesta Tisovec. Tento vápencový vrch z brál s početnými jaskyňami bol obývaný už od mladšej doby kamennej. Vrchol Hradovej ukrýva aj zvyšky stredovekého hradu

Hradová sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Muránska planina. V roku 1984 bola zaradená medzi maloplošné chránené územia. Na jej území platí piaty, teda najvyšší stupeň ochrany. Hradová je súčasťou navrhovaného územia európskeho významu sústavy NATURA 2000.
logo regionalny operacny program logo europska unia
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Stránka bola realizovaná v rámci projektu „Huculská magistrála – klaster cestovného ruchu na území Muránska planina – Čierny Balog“ pod záštitou obce Čierny Balog
Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
Počet prístupov: 895920
Copyright © Huculská magistrála 2012, všetky práva vyhradené.
Vyhlásenie o prístupnosti | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o.