18. 1. 2021 ............................................................................. Huculská magistrála má aktuálne 36 kilometrov trás
E-mail newsletter
Prihláste sa na automatický odber noviniek

fotogaleria


videogaleria
planovac

Meandre Hrona

Meandre Hrona

Národná prírodná rezervácia - Meandre Hrona

104 ha | | celoročne
Šumiac, Telgárt | 48°50'4.55" 20°10'42.20"
+421 48 61 94 600 |
http://www.napant.sk

ubytovanie
parkovanie
rybolov
turistika
planovac+planovac
planovac-planovac

Charakteristika územia: Ochrana ojedinelej sústavy meandrov horného toku rieky Hron, s podmáčanými lúkami a výskytom chránených a zriedkavých rastlinných druhov.

NPR Meandre Hrona tvorí územie významné geomorfologicky, botanicky, krajinársky a esteticky. Nachádza sa v kotline medzi obcami Červená Skala a Telgárt, je ohraničená štátnou cestou č. 66 a železnicou. Územie sa rozprestiera v nadmorskej výške cca 860 - 815 m.n.m.

Na pomerne rozsiahlej aluviálnej nive vytvoril Hron sústavu riečnych meandrov. Podložie tvoria paleogénne a neogénne usadeniny vnútorných kotlín, ako aj kvartér. Okrajové podsvahové časti so zlými odtokovými pomermi sú zamokrené, miestami tvorené slatinnými a rašelinnými sedimentami.

V minulosti extenzívne využívaná niva Hrona sa vyznačovala predovšetkým slatinnou vegetáciou. V závislosti od množstva obsahu CaCO3 vo vode, ktorá zamokrovala lokality, nájdeme na rozličných miestach rezervácie prvosienku pomúčenú, tučnicu obyčajnú, valeriánu dvojdomú, vŕbu rozmarínolistú, ostricu sivastú, ostricu ježatú a ďalšie vzácne druhy. Veľký význam územia spočíva najmä v tom, že na území Slovenska bola väčšina takýchto lokalít zregulovaná a tým zničená.

PR neprechádza žiaden turistický chodník.

Rozloha: 104 ha
Vyhlasená: 1980
Kataster obcí: Šumiac, Telgárt
Charakter biotopu: v minulosti extenzívne využívaná niva Hrona so slatinnou vegetáciouMeandre-Hrona-001 Meandre-Hrona-002 Meandre-Hrona-003 Meandre-Hrona-007 Meandre-Hrona-008 Meandre-Hrona-009 Meandre-Hrona-010 Meandre-Hrona-011 Meandre-Hrona-012

logo regionalny operacny program logo europska unia
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Stránka bola realizovaná v rámci projektu „Huculská magistrála – klaster cestovného ruchu na území Muránska planina – Čierny Balog“ pod záštitou obce Čierny Balog
Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
Počet prístupov: 892765
Copyright © Huculská magistrála 2012, všetky práva vyhradené.
Vyhlásenie o prístupnosti | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o.