25. 2. 2021 ............................................................................. Huculská magistrála má aktuálne 36 kilometrov trás
E-mail newsletter
Prihláste sa na automatický odber noviniek

fotogaleria


videogaleria
planovac

Horehronské múzeum

Horehronské múzeum

HOREHRONSKÉ MÚZEUM V BREZNE (HMB) pôvodne vlastivedné múzeum breznianskeho okresu.

| 1 € | Po-Pi 8:00 - 16:00
Brezno, Nám. M.R.Štefánika 55/47 |
+421 48 611 24 53 | muzeumbrezno@stonline.sk
http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=hhm

nakupovanie
hrady, zámky, kaštiele
planovac+planovac
planovac-planovac

Vznik a vývoj
Horehronské múzeum v Brezne patrí medzi mladšie múzeá na Slovensku. Za viac ako štyri desaťročia svojej pôsobnosti však zozbieralo množstvo hmotných, písomných a obrazových dokumentov z oblasti etnografie i histórie, charakterizujúcich dejiny a kultúru obyvateľstva horného Pohronia, t.j. územia medzi Banskou Bystricou a Telgártom. Múzeum vzniklo v roku 1960 ako vlastivedné múzeum breznianskeho okresu, v roku 1965 nadobudlo štatút regionálneho múzea so zameraním na históriu a národopis Horehronia. V 70. rokoch 20. storočia sa začala systematická tvorba zbierok národopisných a historických, so snahou o komplexný prístup k téme. V súčasnosti zbierkové fondy obsahujú viac ako 30 000 predmetov, významne ich dopĺňajú dokumentačné fondy. Od apríla 2002 patrí Horehronské múzeum pod správu Banskobystrického samosprávneho kraja. Múzeum sídli v budove starej mestskej radnice na breznianskom námestí. Svoju súčasnú podobu táto stavba nadobudla po neskorobarokových úpravách v rokoch 1779 – 1780.


Stále expozície

Dnes radnica zastrešuje národopisnú expozíciu pod názvom „Život a kultúra ľudu na Horehroní“, približujúcu šesť oblastí tradičnej hmotnej kultúry: ľudový odev, pastierstvo, poľnohospodárstvo, drevorubačstvo a výrobu z dreva, tradičnú výrobu textilu, kožených odevných súčiastok a ľudovú architektúru. Samostatnou časťou expozície je dlhodobá výstava s názvom „Krása liatiny a smaltu“, ktorá predstavuje výber z úžitkových a dekoratívnych výrobkov železiarskych prevádzok v Hronci – zlievárne a smaltovne – z konca 19. a prvej polovice 20. storočia.
Horehronské múzeum takisto ponúka aj náhľad do histórie mesta. Stála historická expozícia „Brezno v premenách času“ je umiestnená v Meštianskom dome, v jednom z najstarších domov na námestí, ktorého základy boli postavené v polovici 16. storočia. Táto expozícia je exkurziou do politického, hospodárskeho a spoločenského vývoja mesta od jeho začiatkov až do roku 1918. Nová expozícia bola sprístupnená vďaka MO Matice slovenskej v Brezne za odbornej pomoci Horehronského múzea. Nachádza sa v zrenovovaných priestoroch starej sypárne na evanjelickej fare.
Expozícia Literárne Brezno je rozdelená do troch častí. V úvode je stručná história literárneho života v meste. Druhá časť obsahuje materiály o živote a diele Martina Rázusa, popredného spisovateľa medzivojnového obdobia – ukážky jeho rukopisov, knižné vydania jeho prác a niektoré osobné veci spisovateľa. V tretej časti sú predstavené v chronologickom slede literárne osobnosti – od polovice 17. storočia až po súčasnosť (Izák Caban, Ján Milochovský, Ján Simonides, Ján Chalupka, Karol Kuzmány, Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, Adolf Peter Záturecký, Samuel Kupčok, Andrej Kachnič, Ján Pohronský, Ervín Holéczy, Elena Holéczyová, Matej Tasler a František Kreutz). Panely expozície obsahujú textový a obrazový materiál, dokumentujúci život a dielo týchto osobností, základné údaje vhodne dopĺňajú exponáty vo vitrínach.

Budova Meštianskeho domu je aj živým dejiskom krátkodobých výstav s rôznou tematikou, i miestom prezentácií neprofesionálnych umelcov regiónu pod názvom „Galéria výtvarníkov Horehronia“. Stále miesto v kalendári múzea majú veľkonočné a vianočné predajné výstavy, podujatia venované májovému Dňu múzeí, či Dňom mesta, v neposlednom rade aj prezentácie tradičnej kultúry vybraných obcí v rámci každoročných Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe.
Správa múzea zahŕňa aj usadlosť breznianskeho roľníka a farbiara modrotlače na Ulici M. Rázusa, so vzácnou technickou pamiatkou – zariadením na úpravu textilu, dreveným mangľom na konský pohon z 1. polovice 19. storočia.


Kultúrne služby
Okrem spomínaných muzeálnych podujatí a výstav ponúka Horehronské múzeum aj často využívané odborné a poradenské služby pre bádateľov. Knižnica múzea s viac ako 9200 knižničnými jednotkami umožňuje záujemcom štúdium spoločensko-vednej literatúry, beletrie z tvorby regionálnych autorov, historických tlačí i štúdium materiálov zo zbierok a dokumentačných fondov múzea. Medzi ďalšie aktivity múzea patria besedy, prednášky, príležitostné podujatia kultúrno-spoločenského charakteru, poskytnutovanie spolupráce pri prezentácii činnosti jednotlivcov, škôl, záujmových skupín v priestoroch múzea a sprievodcovské služby po meste alebo regióne s dôrazom na tradičnú kultúru a dejiny.


Kontakty:

riaditeľstvo
Námestie gen. M. R. Štefánika 55/47
977 01 Brezno
Telefón: 048/6112453
Fax: 048/6114633
Email: muzeumbrezno@stonline.sk
Web: www.muzeum.sk , www.horehronskemuzeum.sk


Národopisná expozícia

Námestie gen. M. R. Štefánika 55/47
Telefón: 048/6112453

Historická expozícia

Literárna expozícia
Námestie gen. M. R. Štefánika 13
Telefón: 048/6112283
logo regionalny operacny program logo europska unia
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Stránka bola realizovaná v rámci projektu „Huculská magistrála – klaster cestovného ruchu na území Muránska planina – Čierny Balog“ pod záštitou obce Čierny Balog
Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
Počet prístupov: 906939
Copyright © Huculská magistrála 2012, všetky práva vyhradené.
Vyhlásenie o prístupnosti | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o.